881 455 251
12 427 21 41

Szkolenia:

  • Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Sprzedawcy alkoholu
  • Zespoły Interdyscyplinarne
  • Ośrodki Pomocy Społecznej
  • PCPR
  • DPS
  • Kuratorzy