881 455 251
12 427 21 41

Nasza oferta

Szkolenia

 • Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Sprzedawcy alkoholu
 • Zespoły Interdyscyplinarne
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • PCPR
 • DPS
 • Kuratorzy

Edukacja

 • Uczniowie
 • Warsztaty rekomendowane
 • Nauczyciele
 • Rodzice

Projekty badawczo-społeczne

 • Diagnoza problemów społecznych
 • Strategia rozwiazywania problemów społecznych
 • Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Program wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Materiały edukacyjne

 • gadżety profilaktyczne